Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Roerdomp

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1464
Roerdomp
Turnhouts vennengebied
Roerdomp

Behoud van het belang van het gebied voor zowel doortrekkers en overwinteraars als broedvogels. Het voedsel bestaat uit visjes, amfibieën en ongewervelden. Roerdomp komt in de winter ook voor in natte ruigtes.

 • Voldoende kwalitatief leefgebied:

  • voldoende beschikbaarheid aan open water;
  • een aan de soort aangepast peilbeheer (waterpeil van 10-30 cm);
  • overgangszones riet-water en riet-grasland
  • beschut grasland
  • permanente inundatiezones
  • helder water (voldoende waterkwaliteit) met een voldoende groot voedselaanbod (vis en amfibieën).
  • voldoende rust
 • Overwinteraar in lage, maar stabiele aantallen. Onregelmatige broedvogel. Behoud van de doortrekkende en overwinterende aantallen.