Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Roerdomp

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1690
Roerdomp
Zeeschelde (SIGMA)
IHD-Zeeschelde
Roerdomp

Streven naar een goede habitatkwaliteit.
Grote aangesloten en voldoende natte rietlanden (> 50 ha) in combinatie met vis- en amfibierijke plassen en andere moerasvegetaties.

Uitbreiden van de huidige populatie (0-1 broedpaar) tot een goede staat (20 broedkoppels) en uitbreiding van het areaal.
Binnen de gebieden van het Sigmaplan moet 540-900 ha extra leefgebied worden gerealiseerd.