Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Rivierdonderpad

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1500
Rivierdonderpad
Kleine Nete
Rivierdonderpad

De doelstellingen voor deze soort sporen samen met de doelstellingen voor 3260 en de andere vissoorten.
Toename van de oppervlakte paaihabitat zoals geformuleerd bij HT 3260.
Verbeteren structuurkwaliteit:

  • bijkomende kwaliteitseisen ten opzichte van het habitattype 3260 inzake BZV, zuurstofgehalte en temperatuur
  • substraat van zand met grind, ijzerzandsteen of grote stenen
  • voldoende stromingsdiversiteit met traag- en snelstromende zones (0-0,1 m/s)
  • aanwezigheid van groot dood hout en submerse vegetatie

Uitbreiding van omvang van de populatie.