Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Rivierdonderpad

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1181
Rivierdonderpad
Vlaamse Ardennen
Waterlopen
Rivierdonderpad

Voldoende tot goede staat van instandhouding. Streven naar een voldoende tot goede habitatkwaliteit in alle beken met potentie, met het verwijderen van barrières en vismigratieknelpunten.

Uitbreiding van huidige populatie, voornamelijk door uitbreiding van het areaal (soort aanwezig in alle beken met potentie).