Rivierdonderpad

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1107
Rivierdonderpad
Voerstreek
Beekvalleien
Rivierdonderpad

Bijkomende kwaliteitseisen ten opzichte van het habitattype 3260 inzake BZV, zuurstofgehalte en temperatuur.

Ontwikkeling van 3 populaties die voldoen aan een gunstige staat van instandhouding en dit op de Berwijn, de Gulp en de Voer/Veurs/Noorbeek (> 200 ind/ha en een gezonde populatiestructuur).