Rivierdonderpad

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1061
Rivierdonderpad
Maasvallei
Rivierlandschap
Rivierdonderpad

Verbetering van de kwaliteit van het leefgebied door

  • herstel van het dynamisch riviersysteem (zie inleiding Landschap: Rivierlandschap)
  • extra leefgebied onder vorm van oeverzones
  • opheffen migratieknelpunten.

Bijkomende kwaliteitseisen ten opzichte van het habitattype 3260 inzake zuurstofgehalte

Actueel: plaatselijk aanwezig binnen SBZ.
Doel: verbetering leefgebied

Recent is ontdekt dat de soort bestaat uit twee soorten: C. perifretum (rivierdonderpad) en C. rhenanus (beekdonderpad). In de Grensmaas komt de Cottus perifretum voor. De doelstellingen zijn opgemaakt voor Cottus perifretum.