Purperreiger

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1688
Purperreiger
Zeeschelde (SIGMA)
IHD-Zeeschelde
Purperreiger

Verbetering van de kwaliteit van het leefgebied

Vestiging van een populatie van 60 broedparen.
De oppervlaktebehoeften van deze soort zijn volledig vervat in de voorgestelde benodigde extra oppervlakte van roerdomp en porseleinhoen.