Porseleinhoen

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1566
Porseleinhoen
Zwarte Beek
Porseleinhoen

Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied bestaande uit:

  • afwisseling van lage kruidachtige vegetatie en ruigten;
  • inbedding van 7140_meso en 6430 in matrix van rbb en soortenrijke graslanden;
  • stabiel grondwaterpeil rond maaiveldniveau met weinig fluctuaties (op zijn minst in de eerste helft van het broedseizoen op of boven maaiveld);
  • voldoende rust.

Jaarlijkse broedvogel met 2-4 broedparen Dit vereist een oppervlakte leefgebied van 30-120 ha. Deze doelstelling spoort samen met de oppervlaktedoelstelling voor 7140_meso, 6430 en behoeft geen extra leefgebied.