Poelkikker

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1287
Poelkikker
Noord-Oost Limburg
Poelkikker

Natuurlijke hydrologie optimaliseren. Deze doelstelling gaat samen met de kwaliteitsdoelstelling voor de oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren (3130) en vochtige heidehabitats (4010).
Aandacht besteden aan de problemen van eutrofiëring en verzuring.
Het verhinderen van hybridisatie van poelkikker met meerkikker.

Creëren van verschillende duurzame populaties in goede staat van instandhouding in de Brand, in Bergerven en in het Hageven. Hierbij wordt gestreefd naar minstens 200 roepende mannetjes per populatie. Bij de populatie in het Hageven moet men streven naar een mogelijkheid tot uitwisseling met de populatie in Nederland.
Er is geen extra oppervlakte nodig.