Nachtzwaluw

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1225
Nachtzwaluw
Schietvelden
Nachtzwaluw

Aanwezigheid van bosranden met een geleidelijke overgang van (naald)bos naar heide of zand. De doelstellingen overlappen met de doelstellingen voor Boomleeuwerik.

Stijging van de populatie met 1 of 2 broedparen.