Heikikker

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1494
Heikikker
Zwarte Beek
Heikikker

Complex van geschikt water- en landhabitat in het heidelandschap en verbinding van de verschillende populaties.

7 populaties van minimaal 200 roepende mannetjes op telkens 5 voortplantingsplaatsen. Herstel van populatie in Brongebied Zwarte Beek-Bolisserbeek. Deze doelstelling spoort samen met herstel van voedselarme vennen 3130, 3160 en vochtige/venige heide 4010, 7140_oli in het heidelandschap.