Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Heikikker

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1652
Heikikker
De Maten
Vijver- en moeraslandschap
Heikikker

Het leefgebied voor deze soort overspant meerdere habitattypes: 2310, 2330, 3130, 4010, 4030 6230 en 7140. Een kwalitatieve ontwikkeling van deze habitats is vereist. We verwijzen naar de kwaliteitsdoelstellingen voor deze habitats. Additioneel wordt gewezen op de doelstelling van herstel van de hydrologie aan de noordzijde van het SBZ (vb. buurt Oleweyer en Heiweyerbeek).

Een populatie van minimaal 200 roepende mannetjes of eiklompen op minimaal 4 grotere plassen.