Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Grote zilverreiger

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1463
Grote zilverreiger
Turnhouts vennengebied
Grote zilverreiger

Behoud van het belang van het gebied voor doortrekkende en overwinterende watervogels (niet-broedvogels). De geprefereerde foerageergebieden zijn rietmoerassen en oeverzones langsheen grote, ondiepe plassen en vijvers, maar ook vochtige en ondergelopen graslanden, met enkele bomen of struiken. Voldoende kwalitatief foerageergebied

  • afwisselend delen met en zonder (hoge) watervegetatie
  • uitgebreide ondiepe zones
  • voldoende rust in het foerageergebied en de rustplaatsen
  • Jaarlijkse doortrekker/overwinteraar in lage, maar stabiele aantallen. Behoud van doortrekkende en overwinterende aantallen.