Grote modderkruiper

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1310
Grote modderkruiper
Noord-Oost Limburg
Moeraslandschap
Grote modderkruiper

Verbetering van de kwaliteit van het leefgebied in de Grote Renne en omgeving door

  • verbetering van de structuurkwaliteit: lage stroomsnelheid, aanwezigheid waterplanten en sliblaag met organisch materiaal. Beekruimingen moeten dus vermeden of beperkt worden
  • instandhouding en herstel van ondiepe moerassige plaatsen langsheen de Grote Renne en de A-beek.

Doelstelling is het uitbouwen van een leefbare populatie in goede staat van instandhouding (> 300 exemplaren/ha) in de Grote Renne en omgeving.