Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Grauwe klauwier

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1701
Grauwe klauwier
Mechelse Heide
Grauwe klauwier

Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied bestaande uit landschap met mozaïekachtige opbouw van verschillende vegetatietypen en grote structuurrijkdom:
afwisseling van heischrale graslanden (6230) met soortenrijke hooilanden en vrij kort begraasde weilanden met aangrenzend struweel (rbb_sp)
voldoende rustige uitkijkposten en broedgelegenheden.
Open structuurrijk landschap
leefgebied met ruim en gevarieerd aanbod aan grotere insecten, voornamelijk mestkevers en loopkevers en een goed ontwikkelde mestbewonende fauna.

Jaarlijkse broedvogel met 2 broedparen.
Dit vereist een extra leefgebied van 2 ha 2330 aansluitend op het actuele leefgebied. Deze doelstelling is reeds verrekend bij de habitatdoelen voor 2310/2330.