Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Gladde slang

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1517
Gladde slang
Kleine Nete
Gladde slang

Deze doelstellingen sporen samen met de doelstellingen voor de heidehabitats 2310/2330 en 4030 en (in mindere mate) voor de boshabitats 9190/9120.
Kwalitatief goed ontwikkelde heidehabitats.
Open bos met mantel-zoom vegetaties en zanddreven.

Uitbreiding van de huidige populatie in deelgebied 13 (Lommelse Sahara-Riebos) tot meer dan 50 adulten. Hiervoor dienen voldoende grote en voldoende verbonden (max. afstand 500 m) leefgebieden gecreëerd te worden: een kern van > 100 ha mozaïek van droge open terreinen Doelen vallen samen met de oppervlakte- en verbindingsdoelen zoals geformuleerd bij de habitattypes 4010, 4030, 2310/2330 en 9190/9120.