Gladde slang

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1071
Gladde slang
Bosbeekvallei
Heidelandschap
Gladde slang

Kwaliteitsverbetering in hoofdzaak door het creëren van ijle bossen en structuurrijke overgangen naar open landschap. In de droge heide voldoende oppervlakte oude structuurrijke heide met vrij losse ondergrond en strooisellaag behouden.

Streven naar een populatie met meer dan
50 adulte dieren die zich uitstrekt over het volledige heidelandschap in deelgebied 2, 3 en 4.