Gewone/Grijze grootoorvleermuis, Brandts vleermuis/Gewone baardvleermuis

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1715
Gewone/Grijze grootoorvleermuis, Brandts vleermuis/Gewone baardvleermuis
Vlaamse Ardennen

Doel zomer:

  • Verhoging van habitatkwaliteit in de bossen en insectenrijke graslanden en ruigtes in een omliggend landschap met KLE’s.
  • Creatie geleidelijke bosranden, in het bijzonder nabij open waterpartijen.
  • Behoud en verbetering kwaliteit waterpartijen. De doelen worden gerealiseerd in het kader van doelen habitats 6430, 9120, 9130 en 91E0. Bijkomend aandacht voor behoud van bestaande verbindingen, en waar nodig uitbreiding van en verbinding tussen bossen en foerageergebieden.

Doel winter:

  • Behoud, inrichten en verbeteren van winterverblijven, vnl. in deelgebied 37 Kezelfort.

Aanwezigheid van zomerkolonies van de soorten met jaarlijks zwangere wijfjes en/of juvenielen (met uitzondering van Grijze grootoorvleermuis). De aanwezigheid van duurzame populaties van elk van deze soorten (uitgezonderd Grijze grootoorvleermuis) wordt nagestreefd.