Gewone dwergvleermuis, Ingekorven vleermuis, Laatvlieger

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1244
Gewone dwergvleermuis, Ingekorven vleermuis, Laatvlieger
Bos en Hei
Kleinschalige landschappen

Behoud, herstel en ontwikkeling van kleine landschapselementen (vooral bomenrijen en houtwallen) en een halfopen landschap. Voldoende gemengde loofbossen en parken in de omgeving van de foerageergebieden. Toename van het aantal (oude) bomen met holtes en spleten.

Instandhouding of indien mogelijk groei van de huidige populaties .