Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Gewone dwergvleermuis, Gewone/Grijze grootoorvleermuis, Laatvlieger

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1078
Gewone dwergvleermuis, Gewone/Grijze grootoorvleermuis, Laatvlieger
Caestert
Mergelgrotten

Optimalisatie van het winterhabitat door: behouden, verbeteren en bufferen van zones in de mergelgrotten met een geschikt microklimaat

  • geen verstoring;
  • stabiele temperatuur van 7-10 °C;
  • zeer hoge relatieve vochtigheid (>90%);
  • maximaal tochtvrij;zo weinig mogelijk lichtpollutie bij de mergelgrotten, foerageerhabitats en vliegroutes
  • behouden of creëren van geschikte spleten of nissen om in weg te kruipen

Optimalisatie van het zomerhabitat en foerageergebied door

  • het verbeteren van de ecologische kwaliteit van het landschap door het behouden en versterken van aanwezige boselementen, graslanden, KLE’s en boshabitats 9150 en 9160
  • behoud van holle bomen;
  • inrichting van zolders (specifiek voor Gewone/Grijze grootoorvleermuis en Laatvlieger).

Gewone dwergvleermuis en gewone/grijze grootoorvleermuis: minimaal behoud van de populatie op de actuele locaties.
Laatvlieger: aanwezigheid van een populatie in de SBZ.