Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Fint

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1672
Fint
Zeeschelde (SIGMA)
IHD-Zeeschelde
Fint

Streven naar een goede habitatkwaliteit.
Goede waterkwaliteit in Schelde en zijrivieren , voldoende zuurstofrijk.
Herstel van goede structuurkwaliteit van het estuarium met voldoende laagdynamische slikken en (ondiep) subtidale zones.
Behoud en herstel van geschikt paai- en opgroeihabitat in het zoetwater getijdegebied (Schelde en zijrivieren), meer bepaald onverstoorde (ondiepe) zones met niet te hoge stroomsnelheden.

Herstel van een populatie in goede staat van instandhouding in de Zeeschelde en de tijgebonden zijrivieren.
Uitbreiding van het huidige areaal stroomopwaarts in de Schelde en de tijgebonden zijrivieren.
Massale trek van adulten in het voorjaar en massale aanwezigheid van juvenielen in de zomer.