Fint

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1628
Fint
Kleine Nete
Fint

Vergroten en kwaliteitsverbetering van het paaihabitat (zoetwatergetijdegebied):
-voldoende zuurstofrijk
-herstel van zandbanken
-voldoende structuurrijk + voldoende stromingsvariatie
Vrije migratie naar zijlopen met potentieel paaihabitat (Bollaak)

Uitbreiding van het aantal paaiende Finten.