Drijvende waterweegbree

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1587
Drijvende waterweegbree
Zwarte Beek

Kwaliteitsvereisten: zie kwaliteitsdoelen voor habitattype 3130 (Landschap: Heide, vennen en bossen op en rond Kamp van Beverlo).

Minimum 4 groeiplaatsen, waarbij elke groeiplaatsen > 50 m2 of uit 100 planten bestaat.