Bruine kiekendief

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1633
Bruine kiekendief
Polders
Bruine kiekendief

Voorzien goede kwaliteit broedgebieden:

  • Uitgestrekte, ononderbroken rietvelden en moerassen met dichte bedden van vegetatie en weinig bomen;
  • Instandhouding van voldoende kwalitatieve open ruimte rond de broedgebieden;
  • Actieve nestbescherming van in cultuurland broedende paren.

Deze doelstelling is deels compatibel met en lift mee op de kwaliteitsdoelstelling voor habitattypes 6430 en 7140. Voorzien goede kwaliteit foerageergebied. De soort verkiest vochtige weilanden, maar ook cultuurland – bij voorkeur korenvelden – komen in aanmerking indien deze veel vogels en kleine zoogdieren herbergen. Volgende kerngebieden zijn essentieel met het oog op de instandhouding van de populatie Bruine kiekendief in het gebied:

  • Krekencomplex Assenede
  • Krekengebied omgeving Noorddijk
  • Krekengebied St. Margriete – St. Jan
  • Polders te Hoek & Lapscheure
  • Uitkerkse Polder
  • ’t Pompje en Kwetshaege

Actueel: 7 tot 10 bp. in Poldercomplex en 10 tot 15 bp. in Krekengebied. In het SBZ-V Het Zwin broedt de soort de laatste jaren niet meer.
Doel: behoud actuele populatie.