Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Bruine kiekendief

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1485
Bruine kiekendief
Turnhouts vennengebied
Bruine kiekendief

Behoud van het belang van het gebied voor zowel broedvogels als doortrekkers en overwinteraars.De soort verkiest in agrarische gebieden vochtige weilanden en akkerland (bij voorkeur korenvelden) om te foerageren op vogels en kleine zoogdieren. Bijkomend wordt voldoende rust als kwaliteitseis meegegeven.

De soort overwintert in lage aantallen. Onregelmatige broedvogel. Behoud van doortrekkende en overwinterende aantallen.