Bruine kiekendief

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1322
Bruine kiekendief
Noord-Oost Limburg
Bruine kiekendief

  • Broedgebied: verbetering kwaliteit broedgebieden.
  • Foerageergebied: er is een herstel nodig van de kwaliteit van het foerageergebied (voldoende kwalitatieve open ruimte) rondom de broedgebieden, in het bijzonder in de volgende gebieden
    • gebied Veldhoven (omgeving Smeetshof en langsheen de Raambeek)
    • open ruimte ten oosten van het Hageven richting Achelse kluis

    In concreto komt dit neer op een behoud of herstel van vochtige weilanden (rbbhc, rbbhf, rbbmc, rbbms), bloemrijke graslanden en cultuurlanden met veel voedselaanbod (muizen, konijnen, ..) en kleine landschapselementen. Per koppel Bruine kiekendief is ongeveer 200 ha kwalitatief foerageergebied noodzakelijk.

  • Voldoende hoge waterstand tijdens de broedperiode om predatie tegen te gaan.
  • Minimale rustverstoring.

Buiten SBZ-H zijn geen broedgebieden afgebakend.