Bruine kiekendief

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1230
Bruine kiekendief
Schietvelden
Bruine kiekendief

De vereiste 200 ha leefgebied overlapt met de doelstellingen voor roerdomp (100 ha rietmoeras) en regenwulp (100 ha extra vochtige weilanden)
Onverstoord moerasgebied met aanwezigheid van open water met stabiele en voldoende hoge waterpeilen in het broedseizoen.
Verbetering van het voedselaanbod in de aanwezige weilanden.

Populatie van 1 broedpaar.