Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Brandts vleermuis/Gewone baardvleermuis

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1142
Brandts vleermuis/Gewone baardvleermuis
Taluds van het Albertkanaal
Brandts vleermuis
=/↑

Aan het kwaliteitsdoel van deze soort wordt beantwoord door de voorziene kwaliteitsverbetering voor de boshabitats (9120, 9160, 9190). Lijnvormige elementen zijn belangrijk als verbinding tussen foerageergebieden (structuurrijke bossen met een weelderige ondergroei). Een geschikt mantel-zoombeheer en kwalitatieve open plekken (graslandhabitats) zorgen voor een verrijking van het insectenaanbod.

Behoud van holle bomen en gradueel en oordeelkundig vervangen van oude, ongewenste loofboomsoorten uit parken, dreven en bossen. Specifieke inrichting van (kerk)zolders.

Behoud en uitbreiding van de
bestaande populatie.