Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Boomleeuwerik

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1579
Boomleeuwerik
Zwarte Beek
Boomleeuwerik

Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied met:

  • open heide- en landduinenlandschap dat schaars begroeid is met bomen, overgangen naar soortenrijke graslanden en rbb;
  • beperken van recreatieve verstoring tijdens broedseizoen;
  • bosrandenbeheer voeren aan zones met buntgrasvegetaties.

2-3 kernpopulaties van > 60 broedparen Behoud tot lichte stijging van de kernpopulaties. Deze doelstelling spoort samen met de oppervlakte doelstelling voor 4030, 2310, 2330 en behoeft géén extra leefgebied.