Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Boomleeuwerik

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1445
Boomleeuwerik
Duingebieden
Duingebieden
Boomleeuwerik

Voorzien van open plekken en bosranden en zonering van recreatie in de duinbossen om het behoud van de soort mogelijk te maken. Deze soort is als grondbroeder in open vegetaties erg kwetsbaar.

Actuele populatie: beperkt aantal broedgevallen (0-3 bp.) in het SBZ-V ‘Westkust’.
Behoud van de actuele populaties en eventueel vestiging van nieuwe broedkoppels.