Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Boomleeuwerik

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1328
Boomleeuwerik
Mangelbeek
Boomleeuwerik

Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied met:

  • open heide- en landduinenlandschap dat schaars begroeid is met bomen, overgangen naar soortenrijke graslanden en rbb;
  • beperken van recreatieve verstoring tijdens broedseizoen;
  • bosrandenbeheer voeren aan zones met buntgrasvegetaties.

Behoud tot lichte stijging van de kernpopulaties. Deze doelstelling spoort samen met de oppervlakte doelstelling voor 4030, 2310, 2330 en behoeft géén extra leefgebied.