Boomleeuwerik

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1700
Boomleeuwerik
Mechelse Heide
Boomleeuwerik

Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied met:
open heide- en landduinenlandschap dat schaars begroeid is met bomen, overgangen naar soortenrijke graslanden en rbb.
beperken van recreatieve verstoring tijdens broedseizoen
bosrandenbeheer voeren aan zones met buntgrasvegetaties

1 kernpopulatie van > 60 broedparen
Behoud tot lichte stijging van de kernpopulaties.
Deze doelstelling spoort samen met de oppervlaktedoelstelling voor 4030, 2310, 2330 en behoeft géén extra leefgebied.