Boomleeuwerik

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1217
Boomleeuwerik
Schietvelden
Heidelandschap (Schietvelden)
Boomleeuwerik

Toename van de oppervlakte en verbetering van de kwaliteit van de heide- en landduinhabitats (2310 en 4030). Behoud van het open zandig karakter van een aantal brandwegen. Behoud van de rustgebieden. Inrichten van de bosranden zodat er een zachtere overgang is van bos naar heide.

Behoud tot lichte stijging met enkele broedparen van de huidige populatie.