Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Boomkikker

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1056
Boomkikker
Maasvallei
Rivierlandschap
Boomkikker

Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied, bestaande uit

 • Qua waterbiotoop (voortplantingsbiotoop)
  • Het creëren van visvrije waterpartijen. Minimum 5 kleine (100m²) per populatie.
  • Het streven naar waterpartijen met voldoende oppervlakte open water en gevarieerde ondergedoken en drijvende watervegetaties.
 • Qua landbiotoop: behoud en versterken van kleinschalig landschap met
  • ruigtevegetaties (rbbhf), bloemrijke graslanden (rbbhu), struwelen (rbbsp), bosranden en braamstruwelen
  • aansluiting van landbiotoop bij voortplantingsbiotopen.
 • Qua corridors
  • Creatie of optimalisatie van functionele corridors via hagen, houtkanten, bloemrijke graslanden, poelen tussen Maaswinkel en Leut

De uitbreiding van leefgebied voor boomkikker is tevens positief voor de grauwe klauwier in Maaswinkel.

Actueel: voorkomend in deelgebied 9
+ 5 ha extra leefgebied, bestaande uit 1 ha 6510 (deelgebied 8)en 4 ha struweel en poelen, aansluitend bij actueel leefgebied (deelgebied 9)
Einddoel: creëren van een twee duurzame populaties in Maaswinkel (deelgebied 9) en Leut (deelgebied 8) met elk 200 roepende mannetjes en talrijke eiklompen verspreid over minstens 3-5 voortplantingspoelen.
Er kunnen wel fluctuaties in de populatie ontstaan door het dynamische milieu van de Maas (vb. overstromingen) waarin ze leven.