Blauwe kiekendief

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1564
Blauwe kiekendief
Zwarte Beek
Blauwe kiekendief

Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied (als wintergast) met grootschalig open heidelandschap met heide en vennen en voldoende voedselaanbod. Open foerageergebied op soortenrijke graslanden en rbb.

2-5 als wintergast Deze doelstelling vraagt geen extra leefgebied maar spoort samen met de doelen voor habitattypes van heide en laagveen.