Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Blauwe kiekendief

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1484
Blauwe kiekendief
Turnhouts vennengebied
Blauwe kiekendief

Behoud van het belang van het gebied voor doortrekkende en overwinterende watervogels (niet-broedvogels).
De potenties voor blauwe kiekendief kunnen toenemen bij een toename van het voedselaanbod in de SBZ. Een groot aanbod aan Veldmuizen en zangvogels moet tijdens de winter beschikbaar zijn, wat inhoudt dat voldoende geschikt habitat (niet te dichte ruigtes, extensief grasland, ruige akkerranden en stoppelvelden) moet voorzien zijn in agrarisch gebied.

Globaal wordt een voldoende tot goede lokale SVI beoogd door:

  • verbetering van het voedselaanbod door voldoende areaal extensief grasland en behoud en herstel van structuurrijke overgangen van de heide naar extensieve landbouwgronden
  • kwaliteit van de slaapplaats (in open ruigtes of akkergewassen) behouden door het garanderen van een groot onverstoord rustgebied
  • het vrijwaren van grote aaneengesloten rustgebieden
  • tegengaan van verdere versnippering van open ruimtegebieden in de SBZ
  • behoud van de openheid van overwinteringsgebieden.

De soort overwintert in lage aantallen. Behoud van doortrekkende en overwinterende aantallen.