Blauwborst

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1487
Blauwborst
Polders
Blauwborst
=

Behoud van rietvelden, rietsloten en gevarieerde moerassen (o.a. habitattype 6430).

Actueel: in het SBZ-V Poldercomplex de laatste jaren gemiddeld 200 bp., met als maximum 290 bp. in 2010. In het SBZ-V Krekengebied gemiddeld 85 à 130 bp. de laatste jaren. In het SBZ-V Het Zwin 40 bp.
Doel: behoud van de actuele populaties:
- SBZ-V Poldercomplex: gemiddeld 200 bp.
- SBZ-V Krekengebied: gemiddeld 85 à 130 bp.
- SBZ-V Het Zwin: gemiddeld 40 bp.