Blauwborst

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1436
Blauwborst
Duingebieden
Duingebieden
Blauwborst
=/↑

Behoud van rietkragen langs kreken, ruigtes en met riet omzoomde graslanden.

Actuele populatie: SBZ-V ‘Westkust’: 1 bp. In Koekuithof (deelgebied 1 Fossiele duinen van Adinkerke), 3 bp. In de Ijzermonding en 1 bp. In het Westhoekreservaat.

Voor het SBZ-V ‘Westkust’ wordt het behoud van de actuele broedpopulatie voorgesteld, met mogelijks lokale vestiging van nieuwe broedgevallen.