Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Blauwborst

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1514
Blauwborst
Kleine Nete
Blauwborst

De verbetering van leefgebied (> 2 ha/broedpaar) voor deze soort spoort grotendeels samen met de doelstellingen voor Roerdomp en Porseleinhoen indien:
-Ruig rietland met cyclisch beheer
-Moerassige vegetaties met open plekken, slikken, struiken van lager dan 2 m.
-Graslanden met veel brede rietkragen en extensieve begrazing
-

Behoud van de actuele populatie van 40 - 50 broedparen.