Blauwborst

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1235
Blauwborst
Schietvelden
Blauwborst

De vereiste 75 – 100 ha overlapt met de doelstellingen voor roerdomp. Habitatkenmerken rietmoeras:

  • minder dan 30 % struiken per ha
  • vegetatie tussen de 50 cm en de 2m
  • open plekken met slik tussen de vegetatie

Uitbreiden van de bestaande populatie tot 50 broedparen.