Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Bittervoorn

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1196
Bittervoorn
West-Vlaams Heuvelland
Bocagelandschap
Bittervoorn
=/↑

Verbetering waterkwaliteit van potentieel leefgebied (traagstromende wateren) en toename van waterplantenvegetatie.

Actuele populatie: onvoldoende gekend.
Voor deze soort wordt het behoud van de huidige populatie, met een evt. toename, vooropgesteld.