Beekprik, Rivierdonderpad

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1166
Beekprik, Rivierdonderpad
Hallerbos

Optimalisatie en toename leefgebied

  • Een doorgedreven afkoppeling van lozingen van afvalwater en streven naar een verlaging van de zoutbelasting van de Kapittelbeek en de Steenputbeek, als gevolg van het strooien van wegen.
  • Beperken klei- en leemafspoeling naar bovenvermelde waterlopen waardoor grindsubstraat bedekt raakt met fijn substraat
  • Hermeandering van de Kapittelbeek ten noorden van het Vroenenbos (habitatherstel)
  • Opheffing van de vismigratieknelpunten op de Steenputbeek, Kapittelbeek, Molenbeek, Rilroheidebeek en Zoniënbosbeek.

Uitbreiding van de aanwezige populaties in de Steenputbeek en Kapittelbeek.