Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

91E0 - Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), subtype 91E0_wvb - wilgenvloedbos

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
393
91E0 - Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), subtype 91E0_wvb - wilgenvloedbos
Maasvallei
Rivierlandschap
+

Actueel: 33 ha in deelgebied en 7, 8, 9, 11, 12, 13
Toename + 5 ha door omvorming in deelgebieden 13, 12, 11, 9, 8, 7, 3
Einddoel: 38 ha

De ecologische bosfunctie primeert en alle beheeringrepen zijn gericht op de ontwikkeling en substantiële verbetering van dit habitattype:

  • herstel dynamisch riviersysteem (zie hoger)
  • gevarieerde bosstructuur met veel open plekken, voldoende dood hout en sleutelsoorten
  • ontwikkeling van structuurrijke bosranden
  • streefdoel is 6 ha/km