9120_9190 - Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion) en Oude zuurminnende eikenbossen met Quercus robur op zandvlakten

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
825
9120_9190 - Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion) en Oude zuurminnende eikenbossen met Quercus robur op zandvlakten
Kleine Nete
+

Actueel 100 ha + toename tot 706 ha, met als richtwaarde voor bosuitbreiding 195 ha. De grootste potenties voor het realiseren van grote boskernen zijn gelegen in deelgebied 1, deelgebied 10 en deelgebied 13.

Globaal wordt een voldoende tot goede SVI nagestreefd. Belangrijkste doelen zijn:

  • Vermindering van het aandeel aan invasieve exoten tot maximum 10 %
  • Voldoende aantal sleutelsoorten en voldoende bedekking van de sleutelsoorten.
  • voldoende hoeveelheid dood hout en oude bomen.
  • Voldoende spontane verjonging in oude naaldhoutbestanden.

Minstens twee boskernen (> 150 ha) met een zeer groot aantal oude bomen en dik dood hout waar HT 9120 kan ontwikkelen.
Goede horizontale en verticale structuur:

  • 5-15 % van de totale bosoppervlakte bestaat uit open plekken en brede zandpaden.
  • structuurrijke mantel-zoom vegetaties
  • geleidelijke overgangen naar heidevegetaties.