Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Eiken-Beukenbossen en Eiken-Berkenbossen op zure bodems (9120_9190)

Eiken-berkenbos met vooral pijpenstrootje in de kruidlaag in bosreservaat Sevendonk (Turnhout)
Oud Zomereiken-Beukenbosbestand

In Vlaanderen zullen oude zuurminnende Eiken-Berkenbossen meestal evolueren naar Eiken-Beukenbossen. Het is een successie-stadium naar de climaxvegatie zijnde de Eiken-Beukenbossen. Enkel door het verwijderen van de strooisellaag en het weren van schaduwboomsoorten zoals de beuk kan je het type in stand houden. Op zeer voedselarme zandgronden in de Kempen gaat de successie naar het Eiken-Beukenbos zeer traag. Op deze gronden kan het Oude Eiken-Berkenbos zonder beheer blijven bestaan.

Bossen
9120_9190
Eiken-Beukenbossen en Eiken-Berkenbossen op zure bodems
Eiken-Beukenbossen en Eiken-Berkenbossen op zure bodems