7210 - Kalkhoudende moerassen met Cladium mariscus en soorten van het Caricion davallianae

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
677
7210 - Kalkhoudende moerassen met Cladium mariscus en soorten van het Caricion davallianae
Galigaanvegetaties (7210)
Noord-Oost Limburg
Moeraslandschap
=

Actueel: 3 ha
Toename : -
Totaal: 3 ha

SBZ-H BE2200032: dankzij een recent herstelprogramma is de actuele oppervlakte van dit habitat in het Hageven uitgebreid tot 3 ha. Komt ook in zeer kleine oppervlakte voor in de Warmbeekvallei. Doelstelling is het behoud van de totale oppervlakte.

De lokaal goede staat van instandhouding van de habitat is voor een groot deel afhankelijk van het beheer. Hiervoor worden volgende herstelopgaven voorgesteld:

  • om de spontane successie tot bos te verhinderen moet een periodisch kapbeheer ingesteld worden.
  • het (oppervlakte)waterpeil moet worden afgestemd op de ecologische vereisten van het habitat. De aanvoer van mineraalrijk grondwater dient te worden behouden.
  • herstel oppervlakte- en grondwaterkwaliteit (vermindering van vervuiling en eutrofiëring).