7140 - Overgangs- en trilveen, subtype 7140_oli - oligotroof en zuur overgangsveen

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
869
7140 - Overgangs- en trilveen, subtype 7140_oli - oligotroof en zuur overgangsveen
Zwarte Beek
+

Actueel: 48 ha
Behoud actuele oppervlakte in complex met habitattype 4010 + toename van 18 ha door omvorming
Einddoel: 66 ha

Goed ontwikkeld zuur overgangsveen met:

  • aanwezigheid van hoogveenontwikkeling, met een veenmoslaag van > 50% en hoge bedekking van de sleutelsoorten;
  • beperkte boomopslag (
  • beperkte vergrassing met pijpestrootje (
  • natuurlijke hydrologie met permanente grondwatertafel rond maaiveldniveau (GHG range 15 cm –mv / 0 cm +mv en GLG > 25 cm -mv, amplitude 25 cm);
  • oligotroof grondwater, met lage conductiviteit en voldoende lage waardes voor NO3-N en Po4-P;
  • beperkte strooisellaag met een bedekking van