6430 - Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
502
6430 - Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones
Wingevallei
Ruigtes en graslanden
=(-)

Behoud van 78 ha van dit type, voornamelijk in de Wingevallei (in deelgebied 1, soms beplant). Een klein deel van de huidige 127 ha zal omgevormd worden naar graslandhabitattypes en een groter deel zal evolueren naar het prioritair boshabitattype 91E0. In totaal zal 49 ha 6430 worden omgevormd naar andere habitattypes.

De kwaliteit van dit versnipperde habitattype, waarvan momenteel te weinig sleutelsoorten voorkomen, verbeteren (volgens LSVI-normen) en minder verzurende of eutrofiërende (atmosferische) deposities.

Extra aandachtspunt: een aangepaste waterhuishouding zowel kwalitatief als kwantitatief (incl. grondwater).