Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

6430 - Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones, subtype 6430_nr - natte ruigten, 6430_hw verbond van harig wilgenroosje, 6430_bz nitrofiele boszomen met minder algemene plantensoorten

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
388
6430 - Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones, subtype 6430_nr - natte ruigten, 6430_hw verbond van harig wilgenroosje, 6430_bz nitrofiele boszomen met minder algemene plantensoorten
Maasvallei
Rivierlandschap
+

Actueel: 28 ha aanwezig in de deelgebieden 1, 6, 8 en 11
Toename + 9 ha voor leefgebied kwartelkoning in de deelgebieden 3, 4 en 12
Einddoel: 37 ha

Goed ontwikkelde vegetaties gekenmerkt door:

  • goede waterkwaliteit in dynamisch riviersysteem
  • periodieke overstromingen in ongestuwd deel;
  • natuurlijke erosie- en sedimentatieprocessen
  • beperken invloed van eutrofiëring
  • weren van invasieve exoten zoals Japanse duizendknoop, reuzenbalsemien)