Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

6410 - Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (EU-Molinion), subtype blauwgrasland in enge zin en 7230 – Alkalisch laagveen

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
521
6410 - Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (EU-Molinion), subtype blauwgrasland in enge zin en 7230 – Alkalisch laagveen
Blauwgraslanden (6410)
Hallerbos
+

Toename van de actuele oppervlakte van 2 ha in de deelgebieden Hallerbos (2400009-1a) en Kesterbeekvallei (2400009-2) naar 5 ha in dezelfde deelgebieden met als richtwaarde voor uitbreiding 1 ha

Kwaliteitsvereisten:

  • optimaliseren natuurlijk hydrologie zodat natuurlijke aanvoer van kalkrijk grondwater hersteld kan worden
  • behoud specifieke waterkwaliteit
  • spontane verbossing terugdringen
  • Buffering van dit habitat is noodzakelijk.